Kołatanie serca, omdlenia, nerwica ?

Kiedy warto zgłosić się do Poradni Zaburzeń Rytmu Serca?

 

Jeśli czujesz …

 • kołatania serca
 • przewracanie serca
 • przerwy w biciu serca
 • nierówną pracę serca
 • silne bicie serca
 • silne uderzenia serca

Jeśli wystąpiła arytmia serca …

 • która wymagała pobytu w szpitalu
 • która wymagała kardiowersji elektrycznej
 • której towarzyszył spadek ciśnienia,
 • której towarzyszyły zawroty głowy
 • której towarzyszyła duszność
 • której towarzyszył ból w klatce piersiowej

 

Jeśli zdarzyło Ci się…

 • omdlenie
 • zasłabnięcie
 • utrata przytomności
Jeśli w najbliższej rodzinie …

 • ktoś miał podobne objawy arytmii
 • ktoś zmarł nagle w młodym wieku
 • ma rozpoznaną arytmię genetyczną

 

Jeśli lekarz podejrzewa/rozpozna u Ciebie …

 • preekscytację w EKG lub zespół WPW
 • zespół Brugadów
 • zespół krótkiego QT, SQTS
 • zespół długiego QT, LQTS
 • arytmogenną dysplazję prawej komory
 • inną arytmię serca, więcej…

Jeśli w Twojej Rodzinie rozpoznano …

 • zespół WPW lub preekscytację w EKG
 • zespół Brugadów
 • zespół krótkiego QT, SQTS
 • zespół długiego QT, LQTS
 • arytmogenną dysplazję prawej komory
 • kardiomiopatię przerostową

 

Share