Arytmia serca (zaburzenia rytmu serca)

 

Arytmia serca – informacja:

 • co to jest arytmia serca
 • objawy arytmii serca
 • następstwa arytmii serca
 • diagnostyka arytmii serca
 • inwazyjna diagnostyka arytmii serca
 • leczenie arytmii serca
 • inwazyjne leczenie arytmii serca
Arytmia serca – najczęstsze postacie:

 • migotanie przedsionków
 • trzepotanie przedsionków
 • częstoskurcz nadkomorowy
 • częstoskurcz  komorowy
 • częstoskurcz przedsionkowy
 • częstoskurcz  przedsionkowo-komorowy
 • zespół WPW, AVRT, AVNRT
Arytmia serca – najczęstsze objawy:

 • kołatanie serca
 • nierówne bicie serca
 • przerwy w biciu serca
 • silne uderzenia serca
 • kłucie w okolicy serca
 • utrata przytomności
 • zasłabnięcie, omdlenie

 

Arytmia serca – co mogę  zrobić gdy:

 • mam objawy arytmii serca
 • rozpoznano u mnie arytmię serca
 • arytmia powtarza się często
 • arytmia występuje bardzo rzadko
 • poinformowano mnie, że to nerwica serca
 • poinformowano mnie, że to raczej niegroźne
 • poinformowano mnie, że z tego „wyrosnę”
Arytmia serca – o co pytać lekarza:

 • jaki to rodzaj zaburzenie rytmu serca
 • jakie ryzyko związanie jest z arytmią
 • jaki wysiłek fizyczny jest dozwolony
 • jakie są planowane badania dodatkowe
 • jakie są możliwości leczenie niefarmakologicznego
 • jakie są objawy uboczne leków antyarytmicznych
 • jakie są możliwości leczenia interwencyjnego
Diagnostyka i leczenie arytmii gdy mam:

 • inne choroby
 • stymulator serca, CRT
 • kardiowerter-defibrylator, ICD, CRT-D

 

Poradnie Zaburzeń Rytmu Serca:

 • Poradnia w Lublinie,  NFZ
 • Poradnia w Lublinie, prywatnie
więcej

Ablacja zaburzeń rytmu serca

kiedy można wykonać ablację
kiedy należy wykonać ablację

więcej

Badanie elektrofizjologiczne - inwazyjna diagnostyka zaburzeń rytmu serca

inwazyjna diagnostyka zaburzeń rytmu serca

więcej

Kwalifikacja do badania EP i ablacji

kwalifikacja do:

badania elektrofizjologicznego

ablacji zaburzeń rytmu serca

 

więcej